Reklamen och alkoholen

reklamen_och_alkoholen.pdf
Reklamen och alkoholen är en handbok som berör makten och fällorna som reklamen har på alkoholen, en makt som även berör hälsa, omsorg, socialt arbete och socialt ansvar. Reklamen som åtföljs av en varningstext har bidragit till detta collage som belyser tvetydigheten, sarkasmen, cynismen och ironin i högsta grad motsägelsefullt i förhållande till varningstexten. Detta leder till 3 frågor:1. Är reklamproducenterna medvetna om det tvetydiga budskapet?2. Hur dra gränsen?3. Får man skriva vad man vill bara det lockar till köp? Ett köp som orsakar missbruk, endast för att det är lönsamt...Det handlar om att belysa ett visst element ur en annorlunda synvinkel.Verkligheten var värre än dikten.
  • Utgiven: 2015-05
  • Förlag: Books on Demand
  • Författare: Nicole Törsleff
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789175692678
harrietgray.co.uk 2018