Mansförbjudet

mansforbjudet.pdf
Det pratas mycket om diskriminering av kvinnor, men det är svårt att hitta exempel på sådan i Sverige. Däremot är diskrimineringen av män och pojkar mycket utbredd. Det börjar i lagstiftningen. Myndighetsutövning och praktisk politik är också full av mansdiskriminering. Även den privata sektorn främjar ofta kvinnor/flickor på bekostnad av män/pojkar. "Mansförbjudet" ger en översikt över problemet och följer upp med en diskussion om orsaker och konsekvenser, inklusive en genomgång av hur Diskrimineringslagen gjorts tandlös och hur Diskrimineringsombudsmannen (DO) tittar bort.
  • Utgiven: 2014-04
  • Förlag: Books on Demand
  • Författare: Pär Ström
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789174638882
harrietgray.co.uk 2018