Den offentliga sektorns redovisning

den_offentliga_sektorns_redovisning.pdf
Under den senaste tjugoårsperioden har den svenska offentliga sektorns externredovisning genomgått stora förändringar. Ett tydligt resultat av denna utveckling är att det idag föreligger mycket stora likheter mellan olika samhällssektorers externredovisning. Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn (stat, landsting och kommuner) använder idag redovisningsmodeller vilka vilar på bokföringsmässiga grunder. Samtidigt finns det onekligen skillnader mellan de verksamheter som bedrivs inom den privata respektive den offentliga sektorn. Dessa skillnader får i vissa fall konsekvenser för redovisningen. I denna bok behandlas den offentliga sektorns externredovisning. Boken innefattar både mer övergripande redovisningsteoretiska resonemang och en genomgång av aktuell reglering (lagar och rekommendationer) av statlig och kommunal redovisning. Boken är tänkt att användas i kurser inom till exempel externredovisning och förvaltningsekonomi på universitetsnivå, men vänder sig också till yrkesverksamma personer inom stat, landsting och kommuner.
  • Utgiven: 2008-10
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Pär Falkman
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144028262
harrietgray.co.uk 2018