Känslostormar - Emotionell instabilitet och hjärnan

kanslostormar_emotionell_instabilitet_och_hjarnan.pdf
Överväldigande, intensiva och okontrollerbara känslor är typiskt vid emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare kallad borderline personlighetsstörning). Omgivningen betraktar ofta den som inte kan styra sina känslor som besvärlig, överdramatiserande och manipulerande. Men tillståndet är inget påhittat lidande – det har biologiska orsaker. Här visar forskaren och läkaren Predrag Petrovic hur växlingar mellan extrema känslolägen kan studeras och förstås med modern hjärnforskning. Denna kunskap ger hopp om hur man bättre kan hjälpa dem som har problem med känslostormar. Boken är skriven för studerande, verksamma inom psykiatri och vård, samt för alla som intresserar sig för känsloreglering och hjärnan.Predrag Petrovic är specialistläkare i psykiatri och docent vid Karolinska Institutet. Han forskar inom kognitiv neurovetenskap, bland annat om emotionell reglering, och är även kliniskt verksam. 
  • Utgiven: 2016-02
  • Förlag: Natur Kultur Digital
  • Författare: Predrag Petrovic Petrovic
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789127817722
harrietgray.co.uk 2018