När kvinnor fick rättigheter

nar_kvinnor_fick_rattigheter.pdf
Först i slutet av 1900-talet blev kvinnor och män jämbördiga i lagens mening. Den här boken åskådliggör med utgångspunkt i lagstiftningen - utvecklingen av kvinnors rättigheter. Här får man följa hur kvinnor får samma rättsliga ställning som män, hur kvinnor får tillträde till utbildning och arbetsmarknad och hur kvinnor blir ekonomiskt självständiga individer med rätt till egen sexualitet.Boken är främst avsedd för studenter på grundkurser i historia,ekonomisk historia, genusvetenskap, statsvetenskap och sociologi med flera humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den är också lämplig för alla som behöver en lättillgänglig handbok i jämställdhetsfrågor och kvinnohistoria.
  • Utgiven: 2015-12
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Annika Åkerblom
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144113647
harrietgray.co.uk 2018