Makro-Mikro modellen för skolutveckling (journalistik och politik)

makro_mikro_modellen_for_skolutveckling_journalistik_och_politik_.pdf
Denna korta bok har som avsikt att presentera en modell för organisationsutveckling, journalistik och politik som jag anser kan bidra till en kvalitetshöjning av hur vi driver organisationer, hur journalister ställer frågor och hur politiker och politiska partier driver sina frågor. De flesta exempel handlar om skolutveckling.Grundtanken är att vi behöver tänka både på makronivåer (värderingar, visioner och mål) och mikronivåer (praktiska handlingar). Om vi fastar uppåt (makro) utan en handlingsplan händer inte särskilt mycket. Om vi fokuserar på nedåt (mikro) utan att förstå vitsen, syftet och värderingarna bakom kommer det sällan att lyckas. Hemligheten ligger i kombinationen av makro och mikro perspektiv.Makro-mikro modellen som presenteras är enkel, elegant och kan ha stor betydelse inom många olika organisationer.
  • Utgiven: 2014-12
  • Förlag: Eldsjälsförlaget
  • Författare: John Steinberg
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789188049148
harrietgray.co.uk 2018